Personvernerklæring for Dyreklinikken Tvedestrand

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Under ligger et skriv om personvernerklæring for Dyreklinikken Tvedestrand og om hvordan og hvilke personopplysninger om dyreeier som er lagret i journalen og hvordan disse blir behandlet og hvem som har tilgang til disse.Dette for å sikre kundens personlige opplysninger

Personvernerklæring for Dyreklinikken Tvedestrand

Dette skrivet blir også liggende tilgjengelig på klinikken.